Autocad 2018.

  • 07/08/2018

***Training: Autocad 2018 thể hiện bản vẽ kỹ thuật, quản lý bản vẽ, ngắn gọn, súc tích và hiệu quả cao.

Autocad 2018.

Mặt cắt nhà cao tầng bố trí bởi phần mềm Autocad 2018 / Sections of highrise building layout by Autocad software 2018.

Training: 

  + Cơ bản và nâng cao Autocad 2018 sử dụng cho người đi học và đi làm ( vẽ detail, thiết kế biện pháp, thiết kế kết cấu , thể hiện bản vẽ ..... ).

  + Phục vụ các bạn làm đồ án tốt nghiệp

  + Và nhiệm vụ quan trọng nhất là kết nối giữa đi học đại học và đi làm.

Autocad 2018.

Mặt bằng nhà cao tầng bố trí bởi phần mềm Autocad 2018 / Plan of highrise building layout by Autocad software 2018.