Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Thiết kế và thi công biện pháp đổ bê tông cọc nhồi, lót móng, móng nhỏ, móng lớn, móng hố pit, sàn hầm, hồ bơi, cột dầm sàn lõi và nhiều kết cấu khác.....

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Chuẩn bị đổ bê tông sàn / Before casting concrete for floor.

Training:

 + Thiết kế biện pháp đổ bê tông - kế hoạch đổ bt - bài toán cần giải quyết.

 +  Nhân lực và tiến độ đổ bê tông.

 + Biện pháp kiểm soát chất lượng và an toàn và nghiệm thu.

 + Đơn giá và các vấn đề khác.

 +  Giải quyết sự cố.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Chuẩn bị bơm bê tông và lắp đặt ống bơm / Prepare concrete pump and pipe pump.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Sàn sau khi đổ bê tông / Floor after casting concrete.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Đổ bê tông sàn / Casting concrete for floor.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Đổ bê tông sàn / Casting concrete for floor.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Đổ bê tông sàn / Casting concrete for floor.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Đổ bê tông sàn / Casting concrete for floor.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Đổ bê tông sàn bể bơi / Casting concrete for  swimming pool floor.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Làm mặt bằng hardener / Making Smooth floor by hardener .

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Kiểm tra độ sụt bê tông trước khi đổ / Slump test before casting concrete.

Biện pháp đổ bê tông các cấu kiện nhà cao tầng.

Đổ bê tông cột / Casting concrete for column.