Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

  • 07/08/2018

*** Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Đào đất tầng hầm / Basement Excavation.

Phần biện pháp tầng hầm ta có thể sử dụng biện pháp đào mở, Topdown, hoặc semi - topdown tùy thuộc vào vị trí công trình, điều kiện địa chất thủy văn, giá cả các biện pháp và mức độ an toàn thi công, tiến độ dự án cần đạt được .... Do đó, người lập biện pháp phải đưa ra phương án tiết kiệm nhất, an toàn nhất , nhanh nhất , và thích hợp nhất. Do đó, phần này mình sẽ trình bày cho các bạn những phần quan trọng nhất của biện pháp đào mở như sau.

Training : 

                      + Thiết kế biện pháp thi công.

                      + Lập tiến độ thi công.

                      + Tính toán nhân lực và thiết bị.

                      + Đơn giá một số công ty lớn.

                      + Giải quyết sự cố và đảm bảo biện pháp an toàn.

Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Đào đất tầng hầm / Basement Excavation.

Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Đào đất tầng hầm / Basement Excavation.

Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Hố pit sau khi đào đất tầng hầm / Pit hole after excavate soil of basement.

Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Hố pit sau khi đào đất tầng hầm / Pit hole after excavate soil of basement.

Biện pháp thi công đào mở - opening excavation.

Hố pit sau khi đào đất tầng hầm / Pit hole after excavate soil of basement.