Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Dự án D'capital  / D'capital project.

Training: + Lập kế hoạch đổ bê tông khối lớn cho móng khối lượng cực lớn .

               + Giải quyết bài toán kỹ thuật móng khối lớn.

               + Nghiệm thu và thi công .

               + Giải quyết sự cố  và kiểm tra chất lượng.

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Mặt bằng móng khối lớn / Big  Foundation plan .

 

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Phân tích trạm trộn bê tông / Analysis Concrete mixing plant .

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Kiểm tra nhiệt độ bê tông đến công trường / Checking temperature of concrete at site.

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Thí nghiệm nhiệt độ bê tông / Concrete temperature experiment.

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Biểu đồ nhiệt độ / Temperature chart.

Biện pháp thi công móng khối lớn cho công trình nhà cao tầng.

Bảo dưỡng bê tông / Concrete curing.