Biện pháp thi công semi-topdown.

  • 07/08/2018

*** Training: Biện pháp thi công semi -topdown thực tế như thế nào? Các vấn đề cần lưu tâm và so sánh tính hiệu quả kinh tế giữa các biện pháp...

Biện pháp thi công semi-topdown.

Cốp pha đất tầng hầm B1 và lên giáo L1 dự án 22 tầng 2 tầng hầm / Soil formwork B1 basement and install scaffolding L1 floor of 22 floors project include 2 basements.

Thi công nhà cao tầng dùng biện pháp semi - topdown sẽ đẩy nhanh tiến độ đào đất , kế hoạch thi công sẽ dễ dàng hơn nhất là khi cao trình sàn L1 cao hơn mặt đất hiện hữu hay lớp đất trên mặt bị nhão ra khi tiến hành thi công cọc nhồi. Do đó , trong các dự án ta thường đào xuống B1 rồi đổ sàn trong khi Từ B1 vẫn lên sàn L1 như phương pháp cốp pha cốt thép bình thường.

Phần này, Mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn :

 + Thiết kế biện pháp Semi - topdown.

 + Thi công biện pháp Semi - topdown. 

                            - Hạ mực nước ngầm.

                            - Cốp pha đất.

                            - Shoring + kingpost + cột chống tạm.

 + Lập tiến độ biện pháp Semi - topdown.

 + Specification - tiêu chí kỹ thuật thi công.

 + Đơn giá thi công và đấu thầu.

 + Nhân công và thiết bị máy móc.

Biện pháp thi công semi-topdown.

Cốp pha đất tầng hầm B1 và lên giáo L1 dự án 22 tầng 2 tầng hầm + khoan hạ mực nước ngầm / Soil formwork B1 basement and install scaffolding L1 floor of 22 floors project include 2 basements + decreasing level of water underground.

  Biện pháp thi công semi-topdown.

Dọn dẹp công trường /  Cleaning the site.

Biện pháp thi công semi-topdown.

Đào đất tầng hầm / Excavating the  basement.

Biện pháp thi công semi-topdown.

Đào đất tầng hầm / Excavating the  basement.