Công tác sơn tường, trần.

  • 07/08/2018

*** Training: Công tác sơn trong thi công hoàn thiện nhà cao tầng.

Công tác sơn tường, trần.

VINHOME CENTRAL PARK project.

Công tác sơn tường, trần.

Sơn tường trong / Internal painting.

Training: 

                + Biện pháp kỹ thuật.

                + Nhân lực và tiến độ.

                + Đơn giá .

Công tác sơn tường, trần.

Sơn tường trong / Internal painting.

Công tác sơn tường, trần.

Sơn tường ngoài / External painting.

-----------------------------------------------------