Công tác tô tường.

  • 07/08/2018

*** Training: Công tác tô tường

Công tác tô tường.

Công tác tô tường.

The GOLD VIEW project.

Sau khi xây tường, ta tiến hành nghiệm thu xây tường và tô trát nếu được sự chấp nhận của tư vần giám sát và đã ký nghiệm thu xong. Phần tô trát sẽ ảnh hưởng đến ốp lát , thạch cao, sơn bả .... Do đó , trong phần này các thầy trong bên training sẽ phủ đầu cho các bạn các phần sau:

Training: 

                 + Biện pháp kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

                 + Tiến độ và nhân lực.

                 + Thiết bị và vật liệu.

                 + Đơn giá.

                 + Giải quyết sựu cố.

                 + Biện pháp kiểm soát chất lượng.

Công tác tô tường.

Trát tường / plastering.

Công tác tô tường.

Trát tường / plastering.

Công tác tô tường.

Nghiệm thu Trát tường / Plastering Acceptance.

Công tác tô tường.

Nghiệm thu Trát tường / Plastering Acceptance.

Công tác tô tường.

Nghiệm thu Trát tường / Plastering Acceptance.

--------------------------------------