Công tác trắc đạc và bàn giao mốc hiện trường.

  • 07/08/2018

Training: Công tác trắc đạc và bàn giao mốc hiện trường.

Công tác trắc đạc và bàn giao mốc hiện trường.

Dự án S.power nhà máy dệt nhuộm sợi Hong Kong 1200 tỷ / S.power project Of Hong Kong 1200 billions vnd.

Công tác trắc đạc và bàn giao mốc hiện trường.

Trong quá trình thi công nhà cao tầng, việc định vị vị trí của các cấu kiện cột, dầm, sàn, hay định vị vị trí cọc nhồi, móng, tường vây và cao độ các cấu kiện khác theo cao độ quốc gia hoặc cao độ công trình là điều tối quan trọng. Chỉ cần sai sót 1 tý thôi thì đã là chuyện lớn rồi. Do đó, trong phần này mình sẽ hướng dẫn nghiệ thu và kiểm tra trắc đạc khi thi công các cấu kiện, kiểm tra sai số chuyền mốc tọa độ, mốc thứ cấp, chuyền cao độ lên các tầng sử dụng cho quá trình thi công.

Công tác trắc đạc và bàn giao mốc hiện trường.

Các điểm tọa độ khóa góc nhà / Coordinate of Points at corner of building.

Công tác trắc đạc và bàn giao mốc hiện trường.

Các điểm tọa độ khóa góc nhà / Coordinate of Points at corner of building.