Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Xây tường trong nhà cao tầng bao gồm biện pháp kỹ thuật, nghiệm thu, tiến độ, khối lượng và đơn giá.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

VINHOME CENTRAL PARK project.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Trắc đạc định vị tường xây trước khi thi công / Suveyor is setting out brick wall before construction.

Sau khi thi công xong phần kết cấu đến khoảng tầng 7 tầng 8, Các nhà thầu sẽ tiến hành xây gạch tường trong và tường ngoài. Như vậy, công đoạn xây tường rất quan trọng vì bản thân nó ảnh hưởng đến phần trát, ốp , lát, trần thạch cao .....Vì thế, các bạn cần nắm rõ những phần quan trọng của công tác xây tường .

Training: 

                   + Biện pháp kỹ thuật xây tường.

                   + Tiến độ nhân lực và thiết bị.

                   + Nghiệm thu và hợp chuẩn hợp quy.

                   + Đơn giá hiện nay của một số nhà thầu lớn.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Trắc đạc định vị tường xây trước khi thi công / Suveyor is setting out brick wall before construction.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Chuẩn bị vật liệu trước khi thi công / Prepare materials before construction.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Xây tường 200 / Build the wall have thickness 200 mm.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Xây tường 100 / Build the wall have thickness 100 mm.

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Xây tường  / Build the wall .

Công tác xây tường trong nhà cao tầng.

Nghiệm thu xây tường / Accept Brick wall.