Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Sử dụng cốp pha nhôm trong xay dựng nhà cao tầng , các tiêu chí kỹ thuật cần đáp ứng, lợi ích kinh tế và đơn giá trong thi công và đấu thầu ...

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Bản vẽ detail cốp pha nhôm / Detail drawing of aluminum formwork.

Công nghệ cốp pha nhôm được các nước Korean, Japan , và nhiều nước phát triển trên thế giới sử dụng nhiều năm trước rồi. Tuy nhiên, Ở Việt Nam nó vẫn khá mới so với trình độ xây dựng của chúng ta hiện nay  và vấn đề kinh tế thì nhà cần cao tối thiểu bao nhiêu tầng , diện tích bao nhiêu , số modul giống nhau .... mà người ta lựa chọn phương án có sử dụng cốp pha nhôm hay không.

Do đó, trong phần này mình sẽ training cho các bạn :

+ Thiết kế. ( có thể cho file tính toán của 1 số công ty )

+ Thi công.

+ Tiến độ và nhân lực thiết bị.

+ Đơn giá.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Cốp pha nhôm cột dạng vách / Aluminum formwork for column .

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Cốp pha nhôm sau khi tháo / Aluminum formwork after uninstall.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.

Cốp pha nhôm trong xây dựng nhà cao tầng.

Lắp đặt cốp pha nhôm / Installing aluminum formwork.