Đấu thầu nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

***Training: Đấu thầu nhà cao tầng bao gồm khối lượng , đơn giá thực tế, máy móc, thiết bị,.... và hồ sơ thầu hoàn chỉnh .

Đấu thầu nhà cao tầng.

Đấu thầu nhà cao tầng.

Vinhomes Golden River project / Khu đô thị Vinhomes Golden River

Phần này thì rất quan trọng rồi và kỹ sư muốn giỏi hay trở thành giám đốc dự án đều phải có hiểu biết rất kỹ về vấn đề nay bao gồm cả vấn đề quản lý dòng tiền dự án.

Đấu thầu nhà cao tầng.

Bill for tendering of big project / Đơn giá dự thầu của 1 dự án lớn.

Đấu thầu nhà cao tầng.

Bill for tendering of big project / Đơn giá dự thầu của 1 dự án lớn.