Đấu thầu nhà công nghiệp, nhà xưởng, nhà thấp tầng

  • 07/08/2018

Training: + Đấu thầu nhà công nghiệp. + Nhà xưởng, nhà thấp tầng và cho các bạn các bộ hồ sơ thầu hoàn chỉnh. .................................................

Đấu thầu nhà công nghiệp, nhà xưởng, nhà thấp tầng

Dự án S.power nhà máy dệt nhuộm sợi Hong Kong 1200 tỷ / S.power project Of Hong Kong 1200 billions vnd.

Đấu thầu nhà công nghiệp, nhà xưởng, nhà thấp tầng

Hồ sơ đấu thầu dự án nhà máy / Tending documents of factory project SONADEZI Long Thanh.

Công tác đấu thầu để lấy công trình thi công trong thực tế như thế nào ? Giá có phải là điều kiện tiên quyết để lấy được công trình hay có những chuyến đi đêm trong bão tố? Đánh thầu trong thực tế ở một số công ty lớn hiện nay như thế nào? Phần này mình training cho các bạn.

Training: Công tác đấu thầu nhà máy nhà công nghiệp . ( Mấu chốt và có file đấu thầu các dự án đã trúng thầu  của các công ty lớn trên thị trường xây dựng hiện nay cho các bạn thực hành . Bên mình sẽ training toàn bộ các đầu mục trong công tác đấu thầu giúp kỹ năng các bạn được nâng cao ).

Đấu thầu nhà công nghiệp, nhà xưởng, nhà thấp tầng

Hồ sơ đấu thầu dự án nhà máy / Tending documents of factory project SONADEZI Long Thanh.