Detail thép các cấu kiện trong nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Detail thép các cấu kiện như cọc nhồi, đài móng,sàn hầm , cột , dầm ,sàn vách trong thực tế thi công ? Kiểm soat hao hụt và lên kế hoach tiến độ.

Detail thép các cấu kiện trong nhà cao tầng.

Detail thép móng nhà cao tầng / Detail foundation rebar of highrise building.

Trong phần quản lý chất lượng và hoàn công công trình thì Detail chiếm 1 vị trí khá quan trọng. Tức là tiến độ detail thép phải đi trước quá trình thi công và không có nhiều sai sót để thuận lợi lúc hoàn công công trình.

Các công ty xây dựng cũng tuyển dụng 3 đến 5 nhân viên để chạy detail thép này. Vì thế mục này mình sẽ hướng dẫn các bạn detail thép các cấu kiện trong nhà cao tầng dựa theo 1 số specification từ hồ sơ thiết kế kết cấu TCVN, TC BS, TC CHINA

+ Detail thép móng.

+ Detail thép cột.

+ Detail thép dầm .

+ Detail thép sàn .

+ Detail thép lõi thang máy.

+ Detail thép thang bộ.

Detail thép các cấu kiện trong nhà cao tầng.

Detail thép cột nhà cao tầng / Detail column rebar of highrise building.

Detail thép các cấu kiện trong nhà cao tầng.

Detail thép sàn nhà cao tầng (lớp dưới) / Detail floor rebar of highrise building (Bottom).

Detail thép các cấu kiện trong nhà cao tầng.

Detail thép sàn nhà cao tầng (lớp trên ) / Detail floor rebar of highrise building (Top).