Ép cọc ly tâm và công tác nén tĩnh.

  • 07/08/2018

Training: Ép cọc ly tâm và công tác nén tĩnh cho nhà công nghiệp, nhà thấp tầng có số tầng < 9 tầng.

Ép cọc ly tâm và công tác nén tĩnh.

Ép cọc ly tâm cho dự án nhà xưởng Sonadeck.

Trong thi công nhà xưởng và nhà máy, sau khi bàn giao mặt bằng, tổ chức công tác tạm, bàn giao mốc thì nhà thầu tiến hành ép cọc ly tâm chuẩn bị cho công tác móng . Tải trọng truyền xuống móng không lớn vì vậy 99 % nhà công nghiệp sử dụng cọc ly tâm mà không phải cọc  nhồi như nhà cao tầng. Phần này bên mình sẽ training cho các bạn.

Training: 

                        + Biện pháp kỹ thuật ép cọc và nén tĩnh.

                        + Lập tiến độ thực tế cho các công tác này.

                        + Máy móc , nhân lực, thiết bị cần thiết.

                        + Đơn giá thực tế của một số công ty chuyên về nhà thép.

Ép cọc ly tâm và công tác nén tĩnh.

Ép cọc ly tâm cho dự án nhà xưởng Sonadeck.

Ép cọc ly tâm và công tác nén tĩnh.

Ép cọc ly tâm cho dự án nhà xưởng Sonadeck.