Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Thiết kế neo đất, Tính toán biện pháp Ground anchor kết hợp với cừ larsen hoặc diaphragm wall, Biện pháp thi công , tiêu chí kỹ thuật và đơn giá thi công trong thực tế....

Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.

Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.

Máy khoan đang thi công neo đất / Drilling Machine construct ground anchor.

Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.

Thi công kéo neo ứng suất trước cho công trình 2 tầng hầm 33 tầng /  Stressing Ground anchor for building have 2 basements , 33 floors.

+ Thiết kế: Neo đất ứng suất trước - công nghệ neo giữ tường phần hầm nhà cao tầng kết hợp với cừ larsen hoặc với diaphragm wall , công nghệ neo giữ kết cấu phần ngầm như hệ thống tàu điện ngầm toàn bộ kết cấu phần ngầm chìm trong đất chịu áp lực nước ngầm và tải ngang của áp lực đất .....

+ Hiện nay, Mình mới thấy có 2 nhà thầu thi công duy nhất được tin tưởng hiện nay là KRVINA của KOREAN và SAMWOO. Mặc dù các công ty đôi lúc cũng có một số công trình thỉnh thoảng gặp sự cố về hố đào. Mình cũng đã có thời gian giám sát loại kết cấu này trong thi công phần ngầm. Thực sự thì mình chỉ thấy phần ngầm nhà cao tầng là thú vị, đáng để theo đuổi đam mê thôi.

+ Thi công: Phần thi công thì mình training các bước thi công và nghiệm thu, vật tư , vật liệu và thiết bị, nhân lực .......

+ Tiến độ: Tiến độ cho mỗi máy khoan và tiến độ đạt được của dự án. Thiết lập tiến  độ chi tiết bằng Micrsoft Project.
+ Đơn giá : Giá thi công cho mỗi công ty hiện nay, so sánh hiệu quả kinh tế giữa các biện pháp.....

Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.

Xử lý sự cố Ground anchor thiếu chiều dài cáp 12.7 mm/  Solving the problem when strand is insufficient 12.7mm.

+ Tiêu chuẩn thiết kế và thử tải .... các bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn đường bộ Mỹ, Tiêu chuẩn TA 95....

+ Hiện nay tương lai phần ngầm đạc biệt là phần tàu điện ngầm sẽ rất phát triển trong tương lai.Vì vậy các bạn có thể tìm hiểu chuyên sâu về những phần này thì cũng tốt.

Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.

Ground anchor - neo đất ứng suất cho phần hầm nhà cao tầng.