Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

  • 07/08/2018

*** Training: Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.Biện pháp thi công trong thực tế, nghiệm thu, tiến độ , đơn giá và các nhà thầu năng lực ......

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Khoan giếng hạ mực nước ngầm / Drilling wells decrease level of water undeground.

 + Khi muốn thi công tầng hầm nhà cao tầng, chúng ta phải khoan giếng và hạ mực nước ngầm trong thời gian thi công sao cho mực nước ngầm phải hạ xuống dưới đáy  móng cỡ 1m để đảm bảo thi công.

 + Phần này mình training:

                                        - Thiết kế hệ thống giếng hạ mực nước ngầm và giếng quan trắc hạ mực nước ngầm.

                                        - Thi công hạ mực nước ngầm phục vụ cho thi công phần hầm.

                                        - Tiến độ thi công.

                                         - Đơn giá.

                                         - Tiêu chí kỹ thuật cần thiết trong quá trình thi công và nghiệm thu.

  Phía trên là bắt đầu công đoạn thi công giếng hạ mực nước ngầm của công trinh 2 tầng hầm và sử dụng biện pháp đào mở.

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Thi công đài móng công trinh 22 tầng sử dụng biện pháp TopDown /

Foundation construction of building have 22 floors use TopDown method.

Khi biện pháp thi công TopDown được sử dụng thì phần hạ mực nước ngầm cũng hết sức quan trọng. Các bạn có thẻ xem trong hình. Để thi công được đài móng đó thì cần hạ mực nước ngầm xuống dưới đáy móng để mặt bằng thi công được khô ráo tránh áp lực đảy nổi sau khi thi công xong. Để thi công phần sàn hầm và tất cả các đài móng .... Hạ mực nước ngầm là việc bắt buộc và tiên quyết phải làm.

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Thi công tầng hầm công trinh 22 tầng sử dụng biện pháp TopDown / Foundation construction of building have 22 floors use TopDown method .

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Bơm hỏa tiễn sử dụng bơm nước giếng hạ mực nước ngầm / Pumb use to decrease level of water underground

 

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Mẫu thí nghiệm khoan lõi cọc nhồi sức chịu tải 2800 tấn / Sample of core drilling experiment of bored pile have capacity 2800 tons.

Khi nhà cao tâng thi công hệ móng cọc khoan nhồi , 1 số cọc nhồi được tư vấn hoặc chủ đầu tư - Giám đốc dự án chỉ đạo khoan lõi theo tiêu chuẩn hiện hành Viêt Nam để làm gì ? Xác định chất lượng bê tông cọc ở mũi và kiểm tra thêm chỉ số Spt cũng như địa chất dưới đáy cọc.

 

Khoan lõi để làm gì mà tất cả các công trình cao tầng đều phải làm? 

  + Thiết kế ?

  + Thi công ?

  +  Đo đạc và xử lý số liệu?

  +  Cảnh báo chất lượng ?

  +  Đơn giá?

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Thí nghiệm khoan lõi  trên công trường / Sample of core drilling experiment of bored pile on the site.

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Thí nghiệm khoan Inclinometer trên công trường / Inclinometer drilling experiment on the site.

Khoan Inclinometer để làm gì mà tất cả các công trình cao tầng đều phải làm? 

  + Thiết kế ?

  + Thi công ?

  +  Đo đạc và xử lý số liệu?

  +  Cảnh báo sự cố ?

  +  Đơn giá ?

Mọi công trình đều phải dùng nó để quan trắc chuyển vị nghiêng của công trình lúc thi công.

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Khoan khảo sát địa chất, hạ mực nước ngầm, khoan inclinometer,khoan lõi.

Sample when survey geologycal in fact / Mẫu địa chất khi khoan khảo sát địa chất thực tế.