Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Lắp đặt cốt thép cột, dầm, sàn vách, cầu thang nhà cao tầng. Các bước thi công, tiến độ và nhân lực thực tế.

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép dầm sàn cho nhà cao tầng -  dự án 22 tầng nổi / Installing rebar for beam and floor of highrise building.

Trong phần này, trình bày phương pháp lắp đặt cốt thép cho các cấu kiện cột, dầm, sàn , móng .... bằng phương pháp gia công tại chỗ hoặc gia công tại nhà máy sau đó vận chuyển đến công trường. 

+ Tiến độ lắp dựng.

+ Nghiệm thu và hoàn công.

+ Đơn giá

+ Nhân lực và thiết bị

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép dầm biên cho cột tầng hầm và dầm biên / Installing rebar for column of basement and edge beam.

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép dầm sàn cho nhà cao tầng -  dự án 22 tầng nổi / Installing rebar for beam and floor of highrise building -22 up-floor.

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép dầm sàn cho nhà cao tầng -  dự án 22 tầng nổi / Installing rebar for beam and floor of highrise building -22 up-floor.

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép cột cho nhà cao tầng -  dự án 22 tầng nổi / Installing rebar for column of highrise building -22 up-floor.

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép Ram dốc cho nhà cao tầng -  dự án 22 tầng nổi / Installing rebar for Ramp of highrise building. 22 up-floor.

Lắp đặt cốt thép nhà cao tầng.

Lắp đặt cốt thép dầm sàn cho nhà cao tầng -  dự án 22 tầng nổi / Installing rebar for beam and floor of highrise building -22 up-floor.