Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Thiết kế cốp pha giáo chống thi công, Thi công và nghiệm thu cốp pha giáo chống, tính toán nhân lực tiến độ và những vấn đề liên quan.

Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

Biện pháp thi công cốp pha cột và đổ bê tông cột / Construction method of column's formwork and casting concrete.

Trong phần thi công nhà cao tầng thì công tác giàn giáo chống và cốp pha hết sức quan trọng và phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật , đảm bảo an toàn cho công trình. Nếu như để xảy ra sự cố sập dàn giáo như 1 số công ty thì hậu quả sẽ không lường được hết.

Do đó, Thiết kế và thi công và detail biện pháp, nghiệm thu ... rất quan trọng. Trong phần này mình training cho các bạn :

+ Thiết kế kết cấu cốp pha giàn giáo cho sàn ứng lực, sàn dầm thông thường, cột, vách, móng khối lớn ....

+ Thi công và nghiệm thu.

+ Biện pháp kỹ thuật .

+ Nhân lực và thiết bị.

+ Tiến độ.

+ Đơn giá.

vân vân   ..................................................................

Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

Biện pháp thi công cốp pha cột và đổ bê tông cột / Construction method of column's formwork and casting concrete.

 

Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

Biện pháp thi công cốp pha cột và đổ bê tông cột / Construction method of column's formwork and casting concrete.

Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

Dàn giáo chống cho đà tầng hầm / Scaffolding support beam of basement.

Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

Mặt cắt dàn giáo chống tăng / Section of scaffolding.

Lắp dựng cốp pha dàn giáo nhà cao tầng.

Chi tiết bố trí xà ghồ 5x5 và 5x10 cho sàn .