Micosoft excel.

  • 07/08/2018

*** Training: Micosoft excel tạo Bill, bảng thống kê, in ấn và quan trọng nhất là report cho sếp.

Micosoft excel.

Bill đấu thầu của 1 dự án sử dụng phần mềm excel / Tenderring bill of project use excel software.

Micosoft excel.

Bill đấu thầu của 1 dự án sử dụng phần mềm excel / Tenderring bill of project use excel software.

Trong khi trường đại học không giải quyết được một vấn đề gì để connect các bạn lúc ra trường thì những thứ nên học lại không học.

Và các bạn nên biết Excel là phần mềm không thể thiếu - không thể không học .

Training: + Lệnh excel, sửu dụng excel cơ bản và những hàm phổ biến trong công việc.

               + Tạo bill cho dự án, tạo báo cáo cho cấp trên, in ấn và lưu trữ.

               + Các công cụ QS khác : tạo báo giá , check bill, quản lý lưu trữ hồ sơ QAQC ....