Micosoft Word.

  • 07/08/2018

*** Training: Microsoft Word tạo báo cáo, đề cương, spec .........

Micosoft Word.

Specification của dự án tạo bằng Word / Specification of project made by Word software.

Trong khi trường đại học không giải quyết được một vấn đề gì để connect các bạn lúc ra trường thì những thứ nên học lại không học.

Và các bạn nên biết Word là phần mềm không thể thiếu - không thể không học .

Training: + Lệnh Word, sửu dụng Word cơ bản và những hàm phổ biến trong công việc.

               + Tạo bill cho dự án, tạo báo cáo cho cấp trên, in ấn và lưu trữ.

               + Các công cụ QS khác : tạo báo giá , check bill, quản lý lưu trữ hồ sơ QAQC ....

Micosoft Word.

Specification của dự án tạo bằng Word / Specification of project made by Word software.