Microfoft project.

  • 07/08/2018

*** Training: Sử dụng phần mềm microfoft project lập tiến dộ thi công thực tế, tiến độ thi công hạng mục tuần, tháng, phần kết cấu .....

Microfoft project.

Tiến độ 1 dự án gồm 6 block 50 tầng / Schedule time of a project include 6 Block 50 floors - Ho Chi Minh city.

Training :  + Sử dụng phần mềm Microsoft project  trong công việc.

                + Thiết lập tiến độ dự thầu cho dự án nhà cao tầng.

                + Thiết lập tiến độ thi công tuần, tháng,năm. tổng tiến độ cho dự án nhà cao tầng.

                + Thiết lập tiến độ detail, tiến độ QAQC, tiến độ nghiệm thu và hoàn công ... cho dự án.

                + Tính toán vật tư, nhân lực, dòng tiền theo tiến độ thi công dự án 

Microfoft project.

Tiến độ 1 dự án gồm 3 block 43 tầng / Schedule time of a project include 3 Block 43 floors - Ho Chi Minh city.

Microfoft project.

Tiến độ 1 dự án gồm 2 block 33 tầng / Schedule time of a project include 2 Block 33 floors - Ha Long city.