Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

  • 07/08/2018

*** Training:Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

Nội lực trong cọc móng cẩu tháp / Force,moment of crane's bored pile .

Training

 + Thiết kế móng cẩu tháp.

 + Lắp dựng móng cẩu tháp.

 + Đơn giá thi công và thuê cẩu tháp.

Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

Thiết kế cọc khoan nhồi và móng cẩu tháp / Design bored pile and crane foundation.

Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

Mặt bằng bố trí cẩu tháp / Plan layout tower crane.

Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

LUFFING CRANE công trình lanmark 81 / LUFFING CRANE for Lanmark 81 - Ho Chi Minh city - Viet Nam.

Móng cẩu tháp và cẩu tháp.

Cẩu tháp bằng trong xây dựng nhà cao tầng / Tower crane in highrise building construction.