Plaxis 8.5

  • 07/08/2018

*** Training: Dùng Plaxis 8.5 tính toán hố đào, biện pháp thi công phần ngầm cho nhà cao tầng đảm bảo tính ổn định , an toàn .......

Plaxis 8.5

Các phase trong Plasxis khi tính toán ổn định cho công trình 4 tầng hầm /

Phases in Plaxis when stability calculation for building have 4 basements.

+ Training sử dụng phần mềm plaxis cho tính toán phần hầm nhà cao tầng. Kiểm tra sự ổn định hố móng trong suốt quá trình thi công.

+ Mô hình phù hợp và giới hạn chuyển vị Max đảm bảo ổn định hố đào sâu hố móng nhà cao tầng.

Plaxis 8.5

Tính EA cho mô hình plaxis /  Calculate EA for Plaxis Model .

+ Training các bài toán cừ, diaphragm , secant pile, .... và ứng dụng 1 số tính toán khác trong phần kết cấu móng.

Plaxis 8.5

Plaxis 8.5

Mô men , lực cắt của tường vây khi được gia cường thêm cọc vây /

Moment, force of diaphragm wall when it have strengthen by secant bored pile.