Power point.

  • 07/08/2018

*** Training: Power point tạo slide , báo cáo cho các cuộc họp, slide đấu thầu dự án ......

Power point.

Sử dụng powerpoint làm báo cáo thiết bị thi công nhà cao tầng / Using Powerpoint software make report equipment of highrise building construction.

Trong khi trường đại học không giải quyết được một vấn đề gì để connect các bạn lúc ra trường thì những thứ nên học lại không học.

Và các bạn nên biết Powerpoint là phần mềm không thể thiếu - không thể không học .

Training: + Sử dụng cơ bản và nâng cao để tạo file báo cáo , file training, file họp trong công việc .....

               + Tạo sơ đồ tổ chức, sơ đồ đánh giá chất lượng, hiệu ứng và những vấn đề khác trong report bằng powerpoint

               + Các công cụ QAQC khác : quản lý  QAQC , training chất lượng công việc....

                + Tạo slide đấu thầu dự án nhà cao tầng, nhà công nghiệp ...

Power point.

Sử dụng powerpoint làm báo cáo thiết bị thi công nhà cao tầng / Using Powerpoint software make report equipment of highrise building construction.