Quan trắc công trình.

  • 07/08/2018

*** Training: Quan trắc công trình nhà cao tầng lúc làm phần hầm như quan trắc chuyển vị ngang bằng inclinometer, quan trắc lún, quan trắc mực nước ngầm, quan trắc nền đường ......

Quan trắc công trình.

Quan trắc chuyển vị ngang bằng inclinometer / Survey horizontal displacement by Inclinometer .

Khi thi công phần hầm nhà cao tầng, tất cả đều phải thực hiện các biện pháp thi công quan trắc để giám sát quá trình chuyển vị của hố đào, tường vây cừ , nền đường và các công trình hiện hữu quanh đó. Tiếp nhận và xử lý tức thời với các trường hợp nguy hiểm trong suốt quá trình thi công . Đặc biệt là trị số chuyển vị không được vượt quá giá trị cảnh báo và giới hạn.

-Training: + Quan trắc bằng Inclinometer.

                + Quan trắc mực nước ngầm.

                + Quan trắc lún công trình xung quanh và lún nền đường

                + Quan trắc móng cẩu tháp.

                + Quan trắc ứng suất shoring - kingpost.

- Đơn giá.

- Tiến độ thi công.

- Tiêu chí kỹ thuật.

Quan trắc công trình.

Ống inlinometer đã được lắp đặt ở 1 công trình 33 tầng đang thi công tầng hầm / Inclinometer is installed at project have 33 floors during of basement construction.

Quan trắc công trình.

Kết quả quan trắc chuyển vị qua các chu kỳ của nhà cao tầng / Result of displacement surveying in period of time 's project construction.

Quan trắc công trình.

Kết quả quan trắc chuyển vị qua các chu kỳ của nhà cao tầng / Result of displacement surveying in period of time 's project construction.

Quan trắc công trình.

Lắp đặt thiết bị Sensor quan trắc ứng suất shoring /  Installing Sensor equipment to survey stress of shoring.

Quan trắc công trình.