Shoring + kingpost .

  • 07/08/2018

*** Training: Thiết kế hệ shoring và kingpost, thi công hệ shoring + kingpost ,tiến độ và đơn giá shoring + kingpsot, So sánh các biện pháp tương đương...

Shoring + kingpost .

Hệ Shoring Kingpost công trình 51 tầng BPTC Topdown /

Shoring & kingpost system for 51 floors building use TopDown construction method.

+ Thiết kế : Hệ shoring kingpost phần ngầm biện pháp thi công Topdown hoặc Đào mở? Chủng loại shoring kingpost , chiều dài, độ ngàm vào đất hay bê tông cọc nhồi ? Khả năng chịu lực và hệ số an toàn ? 

+ Thi công:  - Các bước thi công ?

                    - Tiến độ thi công thực tế ?

                    - Thiết bị thi công và nhân lực cần thiết ?

                    - Đơn giá thi công của các nhà thầu hiện nay? Ưu và nhược điểm ?

+ Đấu thầu:  Đơn giá nhân công, vật tư vật liệu , Chi phí ?

Shoring + kingpost .

KingPost construction .

Phần biện pháp này thực sự rất quan trọng và các bạn cần nắm vững khi đi làm kể cả các bạn đang đi làm. Hầu hết khi thi công phần hầm nhà cao tầng hiện nay không tránh khỏi phải tính toán đồng thời nhiều biện pháp như sử dụng shoring + kingpost hay dùng secant pile hay dùng cừ ....

Do đó, Không phải ai cũng có thể giải quyết bài toán này kể cả những ông đi làm lâu năm. Vì thế, Mình sẽ training cho các bạn phần này. Những thứ này họ gọi là bí mật xây dựng vì ra thực tế, người chỉ day cho mình rất ít mà thông thường thì bạn phải là đệ ruột của 1 ông giỏi nào đấy thì người ta mới chỉ cho.

Shoring + kingpost .

 

Lực cắt và mô men trong mô hình tính toán hệ Shoring + Kingpost cho phần ngầm / 

Shear force and Moment from calculation model  Shoring + Kingpost system for underground structure.

 

Từ phần nội lực tính toán sơ bộ này, dùng phần mềm để kiểm tra độ ổn định của hệ kết cấu và đảm bảo hệ số an toàn cho công trình. Sau đó , Lựa chọn tiết diện tối ưu cho thi công đồng thời phần này các bạn sau khi tính toán phải được một cơ quan có thẩm quyền và tư cách pháp nhân thẩm định biện pháp đó là san toàn và có thể thi công.

Shoring + kingpost .

Shoring+ kingpost.

Shoring + kingpost .

​Shoring+ kingpost.