Thi công và lắp dựng và hoàn thiện nhà công nghiệp, nhà máy.

  • 07/08/2018

Training: Thi công và lắp dựng và hoàn thiện nhà công nghiệp, nhà máy.

Thi công và lắp dựng và hoàn thiện nhà công nghiệp, nhà máy.

Biện pháp hoàn thiện công trình nhà máy /  Finishing method of Factory project.

Biện pháp hoàn thiện nhà công nghiệp hơi khác 1 tý so với dự án nhà cao tầng chọc trời. Do vậy, việc hoàn thiện kỹ năng phần này là quá hết sức cần thiết.

Training:  

                       + Biện pháp thi công và hoàn thiện dự án Factory trong thực tế.

                       + Thiết lập tiến độ bằng Ms Prject.

                       + Tính toán thiết bị , vật liệu , nhân công.

                       + Đơn giá của các nhà thầu hiện nay.

Hoàn toàn trong thực tế thi công đấu thầu và có cả dự án nhà xưởng > 1000 tỷ ~ nhà cao tầng 30 tầng . Một số công ty như Đại Dũng, Posco, TBS, ....

Thi công và lắp dựng và hoàn thiện nhà công nghiệp, nhà máy.

Biện pháp hoàn thiện công trình nhà máy /  Finishing method of Factory project.

Thi công và lắp dựng và hoàn thiện nhà công nghiệp, nhà máy.

Biện pháp hoàn thiện công trình nhà máy /  Finishing method of Factory project.