Thí nghiệm nén tĩnh,Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm......

  • 07/08/2018

*** Training: Thí nghiệm nén tĩnh, TN đo dãn dài tensile, TN đo ứng suất straingauge , TN cọc koden test, TN siêu âm cọc- cấu kiện BTCT, TN nén bê tông, TN thép ,gạch, ...

Thí nghiệm nén tĩnh, TN khoan lõi, TN khoan địa chất, Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm...

Nén tĩnh cọc nhồi P1 sức chịu tải 2800 tấn / Static compression P1 bored pile have loads capacity 2800 tons ( Adcom contractor )

 

+ Thi công thí nghiệm nén tĩnh ( bao gồm thiết bị , vật liệu, nhân công ...) : những thiết bị nào cần thiết? cần vật liệu gì? bao nhiêu nhân công ?...

+ Tiến độ thí nghiệm: Tiến độ thí nghiệm mỗi cọc thử TP hết bao nhiêu ngày? Thiết lập tổng tiến độ như thế nào bằng Microsoft Project.

+ Đơn giá : Đơn giá mỗi cọc bao nhiêu trong thực tế hiện nay? Một số công ty mạnh về lĩnh vực này ?

+ Tiêu chí kỹ thuât: Vấn đề nghiệm thu như thế nào? Các vấn đề khác? các thiết bị đo cần kiểm định hay giấy tờ gì? Những loại thiết bị đo nào cần thiết ?

+ Mối tương quan giữa kết quả nén tĩnh và tính toán theo lý thuyết từ chỉ số SPT hiện trường như thế nào? Điều chỉnh thiết kế phù hợp với mối tương quan đó như thế nào ? Cần thí nghiệm nào nữa để sử dụng cho quá trình thiết kế được chuẩn xác ?

Thí nghiệm nén tĩnh,Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm......

Đo độ lún đầu cọc nhồi trong thí nghiệm nén tĩnh/ Measuring displascement of bored pile by static load compression experiment.

+ Kiểm tra và xử lý kết quả đo ? Điều kiện để giảm sai số ntn? .

+ Lắp đặt thiết bị cảm biến sensors cho thí nghiệm straingauge.Số liệu thu được như thế nào? Kiểm tra ứng suất thân cọc tại vị trí nào? Ma sát đơn vị và các yếu tố ảnh hưởng khác của các lớp địa chất ? Mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng xây dựng dựa trên thí nghiệm straingauge và thí nghiệm đo độ dãn dài tensile.

 + So sánh tính toán sức chịu tải lý thuyết và theo thực tế kết hợp chỉ số SPT hiện trường?

+ Dự án Design and build nhà cao tầng >= 33 tầng.                                                                                                                      

Thí nghiệm nén tĩnh,Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm......

Thí nghiệm nén tĩnh,Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí nghiệm Tensile và strain gauge cọc nhồi 2800 tấn/ Experiment: Tensile and Straingauge of bored pile 2800 tons (Adcom contractor ).

 

Thí nghiệm nén tĩnh,Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm......

Thí nghiệm nén tĩnh,Thí nghiệm tensile, TN koden test, TN siêu âm......