Thiết kế biện pháp thi công và lắp dựng .

  • 07/08/2018

Training: Thiết kế biện pháp thi công và lắp dựng .

Thiết kế biện pháp thi công và lắp dựng .

Dự án S.power nhà máy dệt nhuộm sợi Hong Kong 1200 tỷ / S.power project Of Hong Kong 1200 billions vnd.

Thiết kế biện pháp thi công và lắp dựng .

Biện pháp thi công móng công trình nhà xưởng / Construction method of factory project .

Trong phần này, Trung tâm mình sẽ training cho các bạn thiết kế biện pháp thi công nhà xưởng, nhà máy sử dụng kết cấu thép phục vụ công tác thi công cungv với phục vụ công tác đấu thầu. Sau khóa này thì cứ làm rầm rầm không cần nghĩ.

Thiết kế biện pháp thi công và lắp dựng .

Biện pháp thi công móng công trình nhà xưởng / Construction method of factory project .