Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

  • 07/08/2018

Training: Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

Mặt cắt khung -  dự án nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ / Section - Factory project Hoa Sen Phú Mỹ.

Trong phần này training thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp , nhà xưởng theo tiêu chuẩn Việt nam nha các bạn. Anh thạc sĩ đi làm 12 năm rồi sẽ training cho các bạn.

Training: 

                + Thiết kế kết cấu thép thực tế trong các dự án.

                + Vẽ detail kết cấu.

               + Đơn giá thiết kế và KPI hoàn thành công việc.

                

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

Mặt bằng khung -  dự án nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ / Plan  - Factory project Hoa Sen Phú Mỹ.

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

Mặt bằng cầu trục-  dự án nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ / Crane plan  - Factory project Hoa Sen Phú Mỹ.

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

Mặt cắt khung -  dự án nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ / Section - Factory project Hoa Sen Phú Mỹ.

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp.

Mặt cắt khung -  dự án nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ / Section - Factory project Hoa Sen Phú Mỹ.