Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

  • 07/08/2018

*** Training: Biện pháp thi công topdown cho thi công phần hầm nhà cao tầng, bao gồm phần thi công đào đất và vận chuyển,cốp pha , cốt thép và bê tông tại chỗ .......

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Mặt cắt biện pháp thi công topdown của 1 công trình 51 tầng / Section of topdown construction method of a building.

Biện pháp TopDown trong thi công nhà cao tầng có nhiều ưu điểm vượt trội nhờ tận dụng bề mặt làm cốp pha và có thể thi công phần ngầm và phần thân cùng lúc giúp đẩy nhanh tiến độ thi công giảm chi phí quản lý vận hành. Tuy nhiên, vấn đề kỹ thuật tương đối phức tạp như vấn đề cốp pha ? Vấn đề đào và vận chuyển đất ? Vấn đề hạ mực nước ngầm ? Vấn đề liên kết kingpost và sàn hầm ? Vấn đề sàn gia cường tạm ? Vấn đề chống thấm ? Vấn đề kiểm tra chất lượng cấu kiện đổ sau ? Vấn đề thời tiết khi mưa ? .... 

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Cốp pha đất cho biện pháp thi công TopDown / Soil formwork for TopDown construction method.

Training: + Lập tiến độ thi công: bao gồm nhân lực - vật tư - thiết bị

               + Thiết kế biện pháp thi công.

               + Biện pháp kỹ thuật : hạ mực nước ngầm , đào và vận chuyển đất , cốp pha đất, thoát nước, đổ bê tông, mạch ngừng và chống thấm ......

               + Vật tư và thiết bị.

               + Đơn giá .

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Cốp pha đất cho biện pháp thi công TopDown / Soil formwork for TopDown construction method.

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Mặt cắt biện pháp thi công topdown của 1 công trình 51 tầng / Section of topdown construction method of a building.

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Mặt cắt biện pháp thi công topdown của 1 công trình 51 tầng / Section of topdown construction method of a building.

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Cốp pha đất  và cốt thép cho biện pháp thi công TopDown / Soil formwork and rebar for TopDown construction method.

Thiết kế và thi công biện pháp thi công topdown.

Cốp pha đất  và cốt thép cho biện pháp thi công TopDown / Soil formwork and rebar for TopDown construction method.