Trắc đạc nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Biện pháp Trắc đạc nhà cao tầng bao gồm mốc, chuyền cao độ, chuyền trục,lưới công trình, Định vị vị trí cấu kiện cột dầm sàn vách móng nhà cao tầng

Trắc đạc nhà cao tầng.

Kiểm tra mốc tọa độ quốc gia / Checking national  benchmark.

Trong quá trình thi công nhà cao tầng, việc định vị vị trí của các cấu kiện cột, dầm, sàn, hay định vị vị trí cọc nhồi, móng, tường vây và cao độ các cấu kiện khác theo cao độ quốc gia hoặc cao độ công trình là điều tối quan trọng. Chỉ cần sai sót 1 tý thôi thì đã là chuyện lớn rồi. Do đó, trong phần này mình sẽ hướng dẫn nghiệ thu và kiểm tra trắc đạc khi thi công các cấu kiện, kiểm tra sai số chuyền mốc tọa độ, mốc thứ cấp, chuyền cao độ lên các tầng sử dụng cho quá trình thi công.

Trắc đạc nhà cao tầng.

Các điểm tọa độ khóa góc nhà / Coordinate of Points at corner of building.

Ngoài ra, nghiệm thu các công tác như cốp pha giàn giáo xà ghồ , trần thạch cao, xây tô, ... thì đội trắc đạc cần phải làm gì và giám sát cần phải làm gì ?

Trắc đạc nhà cao tầng.

Các điểm tọa độ khóa góc nhà / Coordinate of Points at corner of building.

Trắc đạc nhà cao tầng.

Trục gửi trên mặt bằng sàn sau khi đổ bê tông / Axis line is offsetted on floor after casting concrete.

Trắc đạc nhà cao tầng.

Trục gửi trên mặt bằng sàn sau khi đổ bê tông / Axis line is offsetted on floor after casting concrete.

Trắc đạc nhà cao tầng.

Kiểm tra độ thẳng đứng của cột bằng dây lập lòn trước khi đổ bê tông / Checking verticality of column before casting concrete.