Training: Thi công cừ larsen.

  • 07/08/2018

*** Training: Thiết kế cừ larsen, Thi công cừ larsen, Tiến độ và đơn giá, Những vấn đề quan trọng trong thực tế thi công và dự thầu.....

Training: Thi công cừ larsen.

Training: Thi công cừ larsen.

Thi công Cừ larsen kết hợp với Neo Đất / Constructing metal sheet pile combinate with Ground Anchor.

+ Thiết kế cừ larsen cho thi công phần ngầm nhà cao tầng như thế nào ? Điều kiện nào để đảm bảo an toàn cho công tác này? Giới hạn chuyển vị là bao nhiêu ? Những thông số nào cần tính toán để đảm bảo rằng suốt quá trình thi công phần ngầm sẽ an toàn ? Việc tối ưu thiết kế biện pháp nào có lợi hơn.

+ Thi công: Quá trình thi công cần những gì ? Thiết bị đảm bảo yêu cầu gì để có thể thi công được ? Điều này có tính toán qua kết cấu được không ? Tiến độ thi công như thế nào để đảm bảo được tiến độ tổng dự án ? Quá trình nghiệm thu đảm bảo những vấn đề gì ?

+ Đơn giá thi công:  Công tác này trên thị trường xây dựng hiện nay của các công ty có tiếng cạnh tranh nhau như thế nào ?

Training: Thi công cừ larsen.

Trắc đạc đánh dấu quan trắc chuyển vị cừ và quan trắc chuyển vị theo chu kỳ sau thi công /

Suveyor marked displascement of metal sheet pile after construction follow period time.

+ Kỹ thuât : Vấn đề kỹ thuật nào cần chú ý ở đây ? về vật liệu cũng như máy móc và con người ? Các bước tiên hành thi công như thế nào ? Kiểm soát chuyển vị đỉnh cừ bằng phương pháp nào? thi công ra sao ? Giới hạn nguy hiểm là bao nhiêu ? Tiêu chuẩn cho phép bao nhiêu thì đảm bảo an toàn ? 

+ Xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra như khả năng chịu lực không đảm bảo? Độ sâu không đảm bảo ? Chuyển vị nghiêng vượt mức cho phép ?

Kết cấu bị phá hủy bởi áp lực đất và nước ngầm ?

 Training: Thi công cừ larsen.       

Chuyển vị ngang của cừ larsen đo bởi inclinometer / Displacement of metal sheet pile is measured by equipment inclinometer.